Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat:4 No:420 Merkez / Sivas

0553 104 51 54

kepeneksigorta@gmail.com

Kepenek Sigorta

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Fiyat Teklifi Al

Size Özel Avantajlardan Yararlanın!

Zorunlu Trafik Sigortası ile olası bir kazada diğer araca veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları zorunlu masraflar doğrultusunda güvence altına alıyoruz.

 

İsteğe bağlı olarak, standart trafik teminatlarına ilave olarak, Mini Onarım, Asistans Hizmetleri, Sigara Yanığı, Hukuksal Koruma, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Anahtar Kaybı ek teminat ve hizmetlerini alabilir ve Allianz ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

*Aşağıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.

 

TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Trafik Sigortası ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bu bölümde bulabilirsiniz.
Trafik Sigortası ya da Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için yapılan zorunlu sigorta türüdür. Zorunlu Trafik Sigortası bir aracın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılamaktadır. Tazminat ile maddi zararların karşılanması yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile kazada zarar gören kişilerin sakat kalması veya ölmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik göstermektedir. 

Trafik sigortası teklifi almak için ve daha detaylı bilgi edinebilmek için E-sigortam danışmanlarından destek alabilirsiniz.
Torba Yasası/Kanunu olarak bilinen ilgili Kanunun 2011 Şubat’ta yürürlüğe girmesiyle trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri “Sosyal Güvenlik Kurumu” (SGK) üstlenmiştir ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır. Trafik kazasında yaralananların kazada kusur oranına ve kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.
“Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” göz önüne alınarak trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmamak suretiyle serbestçe tespit edilmektedir. Bu kapsamda her sigorta şirketi kendi finansal risk değerlendirme çalışmaları neticesinde kendi tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.
Zorunlu trafik sigortası ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenmesi gerekir.  Ancak taraflar söz konusu sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu durumda sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.
Araç sahipleri zorunlu olan sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç sahibinin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren poliçesini yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için akabinde yapılacak sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek cezalı yeni fiyat hesaplanmaktadır.  Ayrıca trafik polisinin ya da yetkililerin yapacağı kontrollerde aracın zorunlu trafik sigortası  bulunmadığı tespit edilirse, araç trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.
Genellikle ticari taksilerin trafik sigortası primleri hususi otomobillerden çok daha yüksek olmaktadır. Bunun nedeni; her sigorta şirketi tarafından primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek olarak hesaplanır. Taksiler kaza ve hasar oranı yüksek araçlar olduğu için primleri de bu oranda çok daha yüksek çıkmaktadır.
Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamaktadır. Bu sigorta türü kendi aracınızın hasarını kesinlikle ödemez. 

Kendi aracınıza gelebilecek çeşitli hasarların karşılanması için kasko sigortası yaptırmanız gerekir. Kasko teklifi almak için E-sigortam danışmanlarından destek alabilirsiniz. Lütfen Kasko Teklifi Al sayfamızı ziyaret ediniz.
Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır.  Böyle bir durum için ise ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılarak manevi tazminat talepleri ek sözleşmede teminat altına alabilirsiniz.
“Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası” başlığı altında manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini etkiler. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır. Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biride aracın kayıtlı olduğu şehirdir.
Evet, bu durumda indirim yapılmaktadır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılığı yapanların, yolcuya gelebilecek fiziki zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri halinde %20 oranında indirim yapılır.
Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması sigorta primini kaskoda olduğu gibi etkilemektedir. Sigorta şirketleri “Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapmaktadır.  İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için ise standart basamak olan dördüncü basamaktan prim uygulanmaktadır.
Trafik sigortası için hasarsızlık indirim basamakları 7 adet olarak belirlenmiştir. Dördüncü basamak orta basamaktır, yani standart olarak alınır. 7. basamakta en yüksek indirim uygulanırken 1. basamakta en yüksek fiyat uygulanır.
Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.
Çeken aracın zorunlu trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsamaktadır. Ancak farklı olarak, römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Bu zararlar teminat kapsamı dışındadır. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler “Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te ayrıca açıklanmıştır.
Yarışlara katılan araçların sebep oldukları zararlar teminat kapsamı dışındadır. Bu durumlarda yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları “Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te ayrıca açıklanmıştır.
Evet, öder. Bu şekilde geçici veya kalıcı bir kayıp varsa, teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenmektedir.
Evet, giderler kapsama dahildir. Dava masrafları ve avukatlık ücretleri, poliçe limitleri dahilinde olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve buna rağmen açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.
Zarar gören, kazaya neden olan sigortalı kişiyi öğrendiği tarihi takiben 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Fakat zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.
Zorunlu Trafik Sigortasında Tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde ödenir.