Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat:4 No:420 Merkez / Sivas

0553 104 51 54

kepeneksigorta@gmail.com

Kepenek Sigorta

DASK Sigortası

DASK Sigortası

Fiyat Teklifi Al

DASK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

DASK ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bu bölümde bulabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası temel tanımıyla belediye sınırları içerisinde kalan konutlar için geliştirilmiş sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanuna bağlı olarak, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında güvence altına alınan binaların tanımlamaları şu şekildedir:

- Özel mülkiyete tâbi ve tapuya kayıtlı taşınmazlar dahilinde konut olarak inşa edilmiş yapılar,

- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa dahilinde bağımsız bölümler olarak adlandırılan alanlar, 

- Söz konusu yapıların mülkiyetinde yer alan; ek olarak büro, ticarethane vb. amaçlar kapmasında kullanılan bağımsız bölümler,

- Bu binaların içinde yer alan ve büro, ticarethane veya benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

- Doğal afetlerin sonucu olarak devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan konutlar,

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yukarıda bahsi geçen koşulları barındıran;

- Kat irtifakı alınmış yapılar,

- Tapuda cins ayrımı yapılmamış olan veya tapu sicilinde niteliği arsa, arazi, boş alan vb. şeklinde geçen yapılar,

- Tapu ayrımı daha yapılmamış olan kooperatif evleri, 

de yer alır.

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu ortaya çıkan olası tsunami, yangın, yer kayması ve infilak gibi nedenlere bağlı olarak karşılaşılan maddi zararları içerir. Söz konusu zararlar önceden belirlenen limitler ve poliçe esasları baz alınarak karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortası önceden belirlenen azami tutar çerçevesinde teminat sunar. Bu tutar her yeni yılda yapıların maliyet artışı baz alınarak belirlenir. Azami teminat tutarı belirlenirken yaygın yapı biçimlerinde çoğunluğu oluşturan binaların tekrar inşa edilme bedeli (arsa değeri hariç olarak) dikkate alınır. Sigorta yaptıran kişilerin sigorta bedelleri veya teminat tutarları, belirlenen azami teminat tutarını aşmadan, konutların büyüklüğü ve inşa biçimlerine bağlı olarak tespit edilir. Mesken değerinin DASK sigortası kapsamındaki teminat tutarını aştığı durumlarda, sigorta sahibi bu miktar için sigorta şirketleri aracılığıyla isteğe bağlı deprem sigortası yaptırabilir.

ZDS bedeline meskenin arsa bedeli dahil edilmez. Bunun asıl nedeni, depreme bağlı olarak tamamen yıkılan meskenlerin bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere, sigortalı kişinin sahip olduğu arsa hakkının baki kalmasıdır. Sigorta tazminatı tespit edilirken, rizikonun meydana geldiği yer ve tarih kapsamında, yapının piyasa rayiçleri dahilindeki yeni inşa bedeli dikkate alınır.

ZDS Poliçesi için gerekli bilgileri sıralayacak olursak;

  1. Sigortalının;  

    İsmi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası (tüzel kişiler için), açık adresi, cep/ev/iş telefonu,
     
  2. Sigortalanacak yapının;

    Tapu bilgileri, açık adresi, yapı tarzı, inşa yılı, toplam kat sayısı, meskenin brüt yüzölçümü (m2), hasar durumu ve kullanım şekli bilgileri gereklidir. Herhangi bir bilginin yanlış beyanına bağlı olarak meydana gelebilecek maddi kayıplar, sigortalı kişinin sorumluluğundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası sadece yapıları kapsayan sigorta türüdür.

Depreme bağlı meydana gelen hasarların fark edilmesi durumunda, 125 Alo DASK çağrı merkezi aranmalı ve hasar durumu beyanı yapılmalıdır.

Hasar tespitinin ardından poliçe numarası veya TC kimlik numarası bilgileri ile hasar durumu bildirilmelidir. Hasar yeri açık adresi verilmelidir, bu sayede eksper gönderimi ve durum değerlendirme aşamaları hızlanır. Güncel tapu bilgisi ve sigortalı kişinin telefon bilgileri de DASK’a iletilmesi gerekenler arasında yer alır.

Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından tazminat tutarının belirlenmesi söz konusudur. Tüm bunları takiben de en geç 1 ay süre içerisinde tazminat ödemeleri yapılmaktadır.

Sigorta sahibi veya sigortadan yararlanma hakkına sahip kişiler, yapının ve yapıya ait her bir bağımsız bölümün; asıl projeye aykırı bir şekilde düzenlemesi veyahut yapının taşıyıcı sisteminin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olan herhangi bir müdahale durumunda ve yine yapıya zarar verecek tadilata veya etkenlere engel olunması hususunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Sigorta sahibi veya sigortadan yararlanma hakkına sahip kişiler, herhangi bir hasarın; proje kapsamına aykırı şekilde ve yapının taşıyıcı sisteminde olumsuz yönde etki yaratacak tadilat işlemine bağlı olarak meydana geldiğinin tespiti söz konusu olduğu durumlarda, tazminat alma hakkını kaybeder.


Tek bir yapı veya bağımsız bölümler için birden fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılan bağımsız bölümler veya yapının değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında tespit edilen sigorta bedelini aştığı durumlarda ise belirlenen tutarı aşan kısım için - Zorunlu Deprem Sigortası yapılmış olması şartıyla - sigorta şirketleri tarafınca yangın sigortası beraberinde ihtiyari deprem teminatı verilebilmektedir.