Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat:4 No:420 Merkez / Sivas

0553 104 51 54

kepeneksigorta@gmail.com

Kepenek Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Fiyat Teklifi Al

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bu bölümde bulabilirsiniz.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamının haricinde olan tedavilerin özel sağlık kurumları/kuruluşlarında yaptırılmasını sağlar. Bu sigorta türü SGK ile anlaşmalı özel sağlık merkezlerinde geçerli olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılamadığı veya anlaşma dahilindeki teminat limitlerini aşan tedavi masrafları, bu sigorta türü ile karşılanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması gereğince SGK’lı kişiler ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden en kapsamlı ve uygun şekilde faydalanabilmektedir.
T.C. sınırları içinde yaşaması şartıyla, 14 gün ile 59 yaş aralığında olan kişiler isteğe bağlı olarak bu sigorta kapsamında yer alabilmektedir. SGK güvencesi olan her T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu vatandaşlar tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilir. Yeni doğan bebekler için 15. günden sonra poliçe yapılır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenler için yaş sınırı bulunmaktadır. Çoğu sigorta şirketi için üst limit 55 yaş olmaktadır. 60 yaş üstü kişiler için az sayıda olmak kaydıyla sigorta yapmayı kabul eden şirketler de mevcuttur.
Özel sağlık kurumlarının çoğu pandemi hastası kabul etmektedir. Aslen poliçe kapsamı dışında olan salgın hastalıklar arasında bir istisna olan Kovid-19, tamamlayıcı sağlık sigortasında teminat kapsamında yer almaktadır. İlgili tedavi desteğinden faydalanmak için bu istek özellikle belirtilmeli ve anlaşmalı hastaneleri dahil ederek poliçe hazırlanmalıdır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının herhangi bir hastanede geçerli olması için gereklilikler bulunur. Bu gereklilikler;
* Hastanenin ve hastanede çalışan doktorun SGK ile sözleşme yapmış olması,
* Aynı kişi ve kurumların tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında da sözleşme yapmış olması.
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında anlaşmalı özel hastanelerde alacağınız tedavi için ödeme yapmazsınız. Sadece devlete ödemekle zorunlu kılınan SGK katılım payı ile mükellefsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK katılım payı 15 TL gibi oldukça cüzi bir miktardır.
Tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil edilen anlaşmalı hastaneler, sigorta şirketlerinin yapmış olduğu sözleşmelerle belirlenir.  TSS’ nin geçerliliği;  Söz konusu özel hastanenin SGK ile anlaşmalı olmasına,  Sağlık poliçesinin yaptırıldığı sigorta şirketinin hangi hastanelerle anlaşmalı olduğuna,  bağlıdır. 
Anlaşmalı hastanelerde tedavi gördükten sonra alacağınız ödeme makbuzlarını vergi dairesine sunduğunuz takdirde vergi indirimi hakkından yararlanabilirsiniz.
TSS poliçeleri yatarak ve ayakta tedavi süreçlerinde sigortalı kişi ve sigorta şirketi arasında yapılan anlaşmaya göre teminat sunmaktadır.  Bu teminatlar;  Sigorta poliçesi kapsamında yatarak görülen tedavi masrafları %100 ve limitsiz karşılanır.  Ayakta görülen tedavi masrafları isteğe bağlı olarak anlaşılan tedavi adedine göre karşılanır. Yıllık ayakta tedavi adedi 8 veya 10 olabilir. Muayene limiti ile gerçekleştirilen tetkik ve teşhisler %100 ve limitsiz olarak karşılanır.  Yatarak veya ayakta tedavi hizmetlerine ek olarak doğum ve Check-Up poliçeleri de isteğe bağlı düzenlenebilir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. KKTC de dahil olmak üzere diğer ülkelerde geçerliliği bulunmaz.
TSS poliçeleri 7 gün 24 saat anlaşmalı özel hastanelerde kullanılabilmektedir.
TSS yaptırmadan önceki hastalık durumları kapsam dışındadır.
Standart TSS poliçesi hazırlanırken yatarak veya ayakta görülecek olan tedavi teminatları arasında doğum teminatı bulunmaz. Ancak isteğe bağlı olarak ek teminatlar ile doğum için gerekli sağlık hizmetleri poliçeye dahil edilebilir. Ek prim ödemelerine tâbi tutulan bu teminatın geçerliliği için poliçe başvurusunun yapıldığı süre içerisinde -bazı sigortaları şirketleri hariç olmakla beraber- hamile olunmaması şartı bulunmaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri SGK anlaşmalarında karşılanmayan hiçbir tedaviyi kapsamaz. Ancak karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak bazı sigorta şirketleri diş tedavisi için de sağlık sigortası paketi sunmaktadır.  Ek olarak, diş tedavisi için anlaşma yapılmamış olsa dahi trafik kazası vb. durumlardan kaynaklanan sorunlar acil durum kapsamına girdiği için Tamamlayıcı Sigortasına dahildir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına göre;  Tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması için SGK’ lı olma ön koşulu vardır,   TSS sadece SGK anlaşmalı hastanelerde geçerlidir.  Sadece Türkiye sınırlarındaki tedavi hizmetleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına dahil edilir.  Alınan sağlık hizmeti karşılığında 15 TL katılım ücreti ödemek yeterlidir.  Anlaşmalı olmayan kurumlardan alınan tedavi hizmeti masrafı sigorta şirketinden talep edilemez.  Ayakta tedavi hizmeti yıllık 8 ile 10 adet arasında belirlenmektedir. Adet dikkate alınarak TL bazlı bir limit verilmemektedir.   Özel Sağlık Sigortası kapsamına göre;  Özel sağlık sigortası SGK’ lı olma şartı aranmadan yapılır.  Gidilmek istenen anlaşmalı hastaneler, sigortalı kişi tarafından belirlenebilir.  İsteğe bağlı olarak yurt dışı tedavileri de Özel Sağlık Sigortasına dahil edilebilir.  Katılım payı oranı isteğe bağlıdır.  Anlaşmalı olmayan kurumlardan alınan tedavi hizmeti masrafının bir kısmı, tedavi sonrasında sigorta şirketinden talep edilebilir.  Ayakta tedavi limitlerini isteğe bağlı olarak kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu limitlerin genelde TL karşılığı bulunur ve anlaşmalı bir meblağla hesaplanır. 
İlgili doktorun gerekli gördüğü durumlarda ve sigorta şirketinin onayı ile hastane tedavisini müteakiben verilecek evde bakım hizmeti için sağlık personeli hizmeti sağlanır. Gerekli tedavi, teminat limitleri dahilinde gerçekleştirilir.
Sigortalı kişi TSS süresi içinde herhangi bir kaza veya hastalık geçirir ve bu durumlara bağlı olarak herhangi bir uzvunu yitirirse; yitirilen uzvun karşılığı olan protezler ve onların bakımı sigorta teminat limiti dahilinde karşılanır.
Hastalık ve kaza durumuna bağlı olarak yaşanan zarar ve hasarların tedavisinde kullanılacak ve dışarıdan destek olarak temin edilecek, tıbbi gereklilik olarak kullanılan taşınabilir ve kişiye özel aletler TSS kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.  Bu kapsama dahil edilen temel malzemeler aşağıdaki gibidir;  Kol askısı,  Dirseklik,  Dizlik,  Boyunluk,  Bileklik,  Tabanlık,  Koltuk değneği,  Ortopedik bot,  Alçı terliği,  Korse,  Elastik bandaj,  Atel,  Oturma simidi,  Walker,  Rom walker,  Kolostomi torbası,  Ürostomi torbası,  Yara ve/veya yanık tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler.